Aventuran lyhyt historiikki

Aventura on lievittänyt suomalaisten kaukokaipuuta ja elämysten janoa jo yli 20 vuoden ajan. Olemme mukana matkassasi koko sydämellämme ja mittavalla osaamisellamme.

Alku

1990-luvun loppupuolella Tero Norvio oli kolmekymppinen diplomi-insinööri, joka ahersi työnsä ohessa jatko-opintojaan TKK:n Tuotantotalouden laitoksella kohti tekniikan tohtorin tutkintoa. Lisensiaattityönsä tehtyään, hän päätti lähteä latinalaiseen Amerikkaan – kun TKK ja professori hyväksyivät välivuoden jatko-opinnoille, lähtö varmistui ja insinöörityöt jäivät tauolle.

Vuosina 1998–2000 Tero kiersi läpi Etelä- ja Keski-Amerikan ja asettui asumaan lopulta vuoden 2000 keväällä Kuuban Havannaan. Tarve tutustua vieraisiin kulttuureihin, intohimo kokea maailma ihmeineen ja loputon uteliaisuus uuteen veivät mennessään.

2000-luvun alkuvuodet

Suomalaisia asiakkaitaan Aventura on vienyt kaukomaille vuodesta 2000 alkaen. Tero perusti Matkatoimisto Aventuran vuonna 2000, insinööriura vaihtui lopullisesti kaukomatkayrittäjyyteen.

Vuodet 2000–2002 Tero asui Kuuban Havannassa laajentaen Aventuran toiminnot kattamaan koko latinalaisen Amerikan. Suomeen hän palasi kesällä 2002, jolloin myös avattiin Aventuralle toimisto Helsingin keskustaan, Lönnrotinkatu 9 kivijalkaan.

Paikan vakiinnuttaminen Suomen markkinoilla

Nopeasti tuli selväksi, ettei pelkkä latinalaisen Amerikan tarjonta kasvattaisi tuoretta yritystä Suomen markkinoilla kovinkaan vauhdikkaasti. Tero päätti tarjota nimenomaan suomalaisille laadukkaita kaukomatkakokemuksia sen sijaan, että olisi laajentanut markkina-aluetta muihin Pohjoismaihin tai saksankieliseen Eurooppaan. Markkina-alueen sijaan laajennettiin kohdealuetta jo talvesta 2002–2003 alkaen Kaakkois-Aasiaan ja Himalajan vuorille, seuraavana talvena jo Afrikan safarimatkoihin ja Kilimanjaron vaelluksiin. Vuodesta 2004 alkaen Aventura on tarjonnut matkapalvelujaan suomalaisille matkailijoille laajasti koko Euroopan ulkopuoliseen maailmaan.

Alkuvuosina enemmistö Aventuran asiakkaista matkusti suomalaisen matkanjohtajien opastamilla kiertomatkoilla. 2010-luvun alusta Aventuralla on ollut enemmän resursseja tarjota asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöityjä kaukomatkoja, joiden osuus liikevaihdosta on tähän päivään kasvanut suuremmaksi kuin opastetut pienryhmämatkat.

Tänään

Aventura on edelleen yksityinen, Tero Norvion omistuksessa oleva, kaukomatkoihin erikoistunut matkatoimisto. Toimistomme sijaitsee aivan ensimmäisen liiketilamme naapurissa, kulttuurihistoriallisessa katutason avarassa kulmahuoneistossa. Tilassa toimi aiemmin yli 80 vuoden ajan Kotka Apteekki. Liiketila on Aventuralle jo kolmas tässä samassa Lönnrotinkadun ja Annankadun kulman kiinteistössä – katuosoitteemme on pysynyt samana kaikki nämä vuodet jo vuodesta 2002 alkaen. Toimistollamme työskentelee kahdentoista hengen tiimi kaukomatka-ammattilaisia.

Aventura on lievittänyt suomalaisten kaukokaipuuta ja elämysten janoa nyt jo yli 20 vuoden ajan. Olemme toimistollamme kaikki mukana matkassasi koko sydämellämme ja vuosi vuodelta yhä laajemmalla osaamisella. Aventuran matkassa maailmalle on turvallista lähteä.

Tutustu Aventuran toimistotiimiin ja matkanjohtajiin