Aventuran lyhyt historiikki

Aventura on lievittänyt suomalaisten kaukokaipuuta ja elämysten janoa jo 20 vuoden ajan. Olemme edelleen mukana matkassasi koko sydämellämme ja mittavalla osaamisellamme. Aventuran matkassa maailmalle on turvallista lähteä – tunnemme kaukokohteet erinomaisen hyvin ja olemme vakavarainen yhtiö, myös vuonna 2020 olemme luottoluokitukseltamme korkeinta luokkaa AAA.

Alku

1990-luvun loppupuolella Tero Norvio oli kolmekymppinen diplomi-insinööri, joka ahersi työnsä ohessa jatko-opintojaan TKK:n Tuotantotalouden laitoksella kohti tekniikan tohtorin tutkintoa. Lisensiaattityönsä tehtyään, hän päätti lähteä latinalaiseen Amerikkaan – kun TKK ja professori hyväksyivät välivuoden jatko-opinnoille, lähtö varmistui ja insinöörityöt jäivät tauolle. Vuosina 1998–99 Tero kiersi läpi Etelä- ja Keski-Amerikan ja asettui lopulta vuoden 2000 keväällä Kuuban Havannaan. Tarve tutustua vieraisiin kulttuureihin, intohimo kokea maailma ihmeineen ja loputon uteliaisuus uuteen veivät mennessään...

2000-luvun alkuvuodet

Suomalaisia asiakkaitaan Aventura on vienyt kaukomaille vuodesta 2000 alkaen. Tero perusti Matkatoimisto Aventuran vuonna 2000, insinööriura vaihtui lopullisesti kaukomatkayrittäjyyteen. Vuodet 2000–2002 hän asui Kuuban Havannassa laajentaen Aventuran toiminnot kattamaan koko latinalaisen Amerikan. Suomeen hän palasi kesällä 2002. Tällöin avattiin Aventuralle ensimmäinen katutason palvelutoimisto Helsingin keskustaan, osoitteessa Lönnrotinkatu 9.

Paikan vakiinnuttaminen Suomen markkinoilla

Nopeasti tuli selväksi, ettei pelkkä latinalaisen Amerikan tarjonta kasvattaisi tuoretta yritystä Suomen markkinoilla kovinkaan vauhdikkaasti. Tero päätti kuitenkin keskittyä Suomen matkailumarkkinoihin ja tarjota nimenomaan suomalaisille laadukkaita kaukomatkakokemuksia sen sijaan, että olisi laajentanut markkina-aluetta muihin Pohjoismaihin tai saksankieliseen Eurooppaan. Kohdealuetta sen sijaan laajennettiin jo talvesta 2002–2003 alkaen Kaakkois-Aasiaan ja Himalajan vuorille, seuraavana talvena jo Afrikan safarimatkoihin. Vuodesta 2004 alkaen Aventura on tarjonnut suomalaisille matkailijoille laajasti koko Euroopan ulkopuolista maailmaa.

Alkuvuosina enemmistö Aventuran asiakkaista matkusti suomalaisen matkanjohtajien opastamilla kiertomatkoilla, 2010-luvun alusta alkaen Aventuralla on ollut enemmän resursseja tarjota asiakkaiden toiveiden mukaisesti räätälöityjä kaukomatkoja. Samalla asiakkaille räätälöityjen matkojen osuus liikevaihdosta on kasvanut suuremmaksi kuin opastetut pienryhmämatkat.

Tänään

Aventura on edelleen yksityinen, kotimainen, Tero Norvion omistuksessa oleva, kaukomatkoihin erikoistunut matkatoimisto. Nykyinen toimistomme on aivan ensimmäisen liiketilamme naapurissa, kulttuurihistoriallisessa katutason avarassa kulmahuoneistossa. Tilassa toimi aiemmin yli 80 vuoden ajan Kotka Apteekki. Liiketila on Aventuralle jo kolmas tässä samassa Lönnrotinkadun ja Annankadun kulman kiinteistössä, katuosoitteemme on pysynyt samana kaikki nämä vuodet jo vuodesta 2002 alkaen. Toimistollamme työskentelee nykyään neljätoista kaukomatka-ammattilaista sekä kahden hengen markkinointitiimimme.

Aventura on lievittänyt suomalaisten kaukokaipuuta ja elämysten janoa nyt jo 20 vuoden ajan. Olemme toimistollamme kaikki edelleen mukana matkassasi koko sydämellämme ja vuosi vuodella yhä laajemmalla osaamisellamme. Aventuran matkassa maailmalle on turvallista lähteä – tunnemme kaukokohteet erinomaisen hyvin ja olemme vakavarainen yhtiö, luottoluokitukseltamme korkeinta luokkaa AAA.


Tutustu Aventuran toimistotiimiin ja matkanjohtajiin tästä.