Omien toiveiden mukaisesti räätälöidyt matkat / Namibia

Reilusti Namibiassa
Yllätyksien aavikkomaa – tyrskyjä, dyynejä ja muinaisia tapoja

Namibia  
Sossusvlei | Skeleton Coast | Twyfelfontein | Kunene

Yhteistyökumppanimme

Lentoyhtiö


KLM

KLM pyrkii vähentämään päästöjään investoimalla polttoainetehokkaisiin lentokoneisiin, fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen ja kehittämällä operationaalista tehokkuutta maassa ja ilmassa. Koska lentoyhtiö ei pysty vielä pääsemään tavoitteisiinsa, se kompensoi jäljelle jäävät hiilidioksidipäästöt Euroopan Unionin Emissions Trading Systemin mukaisesti sekä tarjoamalla asiakkaille kompensointi mahdollisuuden CO2ZERO-ohjelmansa kautta. CO2ZERO alkoi vuonna 2008 ja sen avulla asiakkaat voivat kompensoida KLM ja sen yhteistyökumppaneiden lentojen hiilidioksidipäästöjä. Ohjelman puhtaan energian projekteihin kehittyvissä maissa kuuluu mm. tehokkaampien hiilipolttimien toimittaminen ghanalaisille perheille. Tämä vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä, vähentää samalla perheiden altistusta terveyttä vahingoittaville saasteille, vähentää menoja sekä tarvetta hakata metsää polttopuuksi. KLM ylläpitää KLM Takes Care -sivustoa, jossa se kertoo kaikista pyrkimyksistään kestävän kehityksen hyväksi.


Yhteistyökumppanimme

Yhteistyökumppanimme on vuonna 1983 Botswanassa perustettu yritys, joka tällä hetkellä omistaa tai hallinnoi yli 50 leiriä Afrikan elämistöltään ja luonnonoloiltaan runsaissa kohteissa. Yritys toimii Botswanassa, Keniassa, Namibiassa, Ruandassa, Seychelleillä sekä Sambiassa ja Zimbabwessa. Ekologisesti kestävä matkailu oli yrityksen kulmakiviä jo perustamisvaiheessa, ja upeat lintu- ja valokuvaussafarit toimivat alusta asti perustana yrityksen laajenemiselle. Yhteistyökumppanimme toimii paikallisten yhteisöjen kanssa Afrikan suurenmoisen eläinlajiston tulevaisuuden varmistamiseksi, ja noudattaa toiminnassaan 4C:n periaatetta (Commerce, Community, Culture, Conservation). Liiketoiminnassa otetaan siis huomioon paikalliset yhteisöt, kulttuuri sekä luonnonsuojelu.

Luonnon säilyttämisessä ja ennallistamisessa sekä kestävän matkailumallin luomisessa yhteistyökumppanimme toimii voittoa tavoittelemattomien kumppaneidensa, Children in the Wilderness ja Wilderness Wildlife Trust, kanssa. Yrityksen oman lehdistötiedotteen mukaan tärkeimpänä saavutuksena voidaan pitää sellaisen liiketoimintamallin luomista, joka ei anna periksi ympäristöllisissä periaatteissa ja joka kykenee tarjoamaan työpaikkoja, koulutusta ja taitoja, uramahdollisuuksia sekä todellisen vaihtoehdon vähemmän kestävälle kehitykselle.

Leirien rakentamisessa huomioidaan kestävät valinnat jo suunnitteluvaiheessa. Materiaalivalinnoissa pyritään ympäristöystävällisyyteen: esimerkiksi kangasmateriaalit tuodaan mahdollisimman läheltä sen ollessa järkevää, ja rakentamiseen käytettävä puu on FSC-sertifioitua, maaperää suojellaan diesel-, parafiini- sekä bensajäämiltä ja käytettävät maalit ovat mahdollisimman luontoystävällisiä. Melusaaste pyritään minimoimaan vaimennetuilla generaattoreilla ja aurinkopaneeleita käytetään kaikkialla, missä mahdollista. Mikäli leirit eivät toimi kokonaan aurinkopaneelien voimin, käytössä on erilaisia sähköntuotantotapojen yhdistelmiä. Uusimmissa leireissä käytetään 100% aurinkoenergiaa. 

Leirien käytännön toimissa pyritään mahdollisimman kattavasti huomioimaan esimerkiksi ympäristöä koskevat standardit, kierrätys, maatuvan jätteen käsittelytavat, ympäristöä säästävät puhdistusaineet sekä jäteveden käsittely. Vedenpuhdistuksella pyritään siihen, että pullotettua vettä tarvittaisiin vain vähän tai ei lainkaan. Jätteen määrän vähentämiseen kohdistuvia konkreettisia toimia leireissä ovat esimerkiksi seuraavat: yhteistyökumppaneina paikalliset tuottajat, jotka ovat sitoutuneet vähentämään muovin käyttöä, kertakäyttömuovin välttäminen (esimerkiksi pillit metallista tai lasista), käytössä muun muassa maissitärkkelyksestä valmistettuja säilytysastioita sekä uudelleenkäytettäviä astioiden suojuksia (tämä vähentää elintarvikekelmun määrää).  Ruokalistat pyritään kehittämään siten, että hävikkiä syntyy mahdollisimman vähän, ja ruoanvalmistuksessa pyritään mahdollisimman pitkälti käyttämään paikallisia, sesongin mukaisia tuotteita.