Aventuran erityismatkaehdot

Noudatamme pääsääntöisesti Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemia yleisiä matkapakettiehtoja (YME) (kts. alla). Niiden ohella sovellamme näitä lisä- ja erityisehtoja opastetuilla kierto- ja vaellusmatkoillamme. Räätälöidyillä UNIIKKI-matkoillamme lähetämme ehdot varauksen yhteydessä.Aventuran lisä- ja erityismatkaehdot

1. Maksusuoritukset
Matkasopimus syntyy kun matkustaja matkan varattuaan maksaa Matkatoimisto Aventuralle varausmaksun 425 € seitsemän (7) päivän sisällä. Mikäli maksu laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli matka varataan loppumaksun erääntymisen jälkeen, suoritetaan varattaessa matkan kokonaishinta. Poikkeukselliset maksuaikataulut ovat mahdollisia, mikäli palvelun tuottajan maksuehdot ovat edellä mainittuja tiukempia. Matkan voi maksaa myös luottokortilla. Hyväksymme niistä yleisimmät. Maksupalvelulain mukaisesti, veloitamme yleensä luottokortilla maksamisesta meille aiheutuvat lisäkulut (esim. Amex, Diners). Lisätietoja saatte Aventurasta sekä luottokorttiyhtiöltänne.

2. Peruutusehdot
Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisten matkapakettiehtojen (YME) 4.1. -kohdasta poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta. Edellytämme matkustajiamme ottamaan riittävän kattavan henkilöön ja omaisuuteen kohdistuvan matkavakuutussuojan, johon sisältyy mm. peruutusturva (kattaen oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai kuoleman).

Peruutusturva yleisesti astuu voimaan siitä päivästä lähtien, jolloin vakuutusmaksu on suoritettu vaikka vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään matkan lähtöpäivä. Vakuutusehdot ja muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Matkatoimisto Aventura on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta ja kuittaa sen vastaanotetuksi. Erikseen etukäteen tilatut palvelut ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan ellei ole toisin sovittu.

Matkustajalta veloitettavat peruutuskulut määräytyvät muilta osin YME 4.2 ja 4.3 kohtien mukaisesti. 

Peruutusehdot ja ennakkomaksut vaihtelevat matkoittain. Ne ilmoitetaan aina matkakohtaisesti:

Peruutusehdot A:
• viimeistään 36 vrk ennen lähtöpäivää, peritään toimistokuluina 400 €/hlö, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• 35 vrk–8 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• Alle 8 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 95 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun. Mikäli todelliset kulut ylittävät yllä mainitun peruutuskulun, on Matkatoimisto Aventuralla oikeus veloittaa myös 95 % ylimenevä osuus. 

Peruutusehdot B:
• viimeistään 66 vrk ennen lähtöpäivää, peritään toimistokuluina 400 €/hlö, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• 65 vrk–15 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• Alle 15 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 95 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun. Mikäli todelliset kulut ylittävät yllä mainitun peruutuskulun, on Matkatoimisto Aventuralla oikeus veloittaa myös 95 % ylimenevä osuus. 

Peruutusehdot C:
• viimeistään 96 vrk ennen lähtöpäivää, peritään toimistokuluina 400 €/hlö, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• 95 vrk–35 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• Alle 35 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 95 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun. Mikäli todelliset kulut ylittävät yllä mainitun peruutuskulun, on Matkatoimisto Aventuralla oikeus veloittaa myös 95 % ylimenevä osuus. 

3. Matkakohteen erityisolosuhteet
Kansainvälisillä reittilennoilla ja kaukomaiden sisäisessä lentoliikenteessä saattaa esiintyä myöhästymisiä tai peruuntumisia. Kohdealueen säätila saattaa myös aiheuttaa muutoksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmien muutoksiin.

4. Hinnanmuutokset ja -tarkistus
Hinnat perustuvat 11.2.2019 tiedossa olleisiin hintoihin, valuuttakursseihin, aikatauluihin ja lähtöihin. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodosta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentoyhtiöiden lentohinnoissa, -veroissa, polttoainelisämaksuissa tai muissa lentolippuun liittyvissä maksuissa tapahtuu muutoksia (YME 8).

5. Matkustajan vastuu
Matkustajan tulee aina viipymättä tutustua ja tarkistaa Aventuralta saamansa matkamateriaali ja -dokumentit. Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Mikäli matkustaja huomaa virheen ostamassaan palvelussa, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Aventuran henkilökunnalle, jotta virhe voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata.

Käyttämättömistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä kokonaan varaamaansa majoitusta, lentoa tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Aventuran henkilökunnalle sekä paikalliselle palveluntarjoajalle. Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista.

Asiakas on myös velvollinen huomioimaan tarvittavat passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset. Esitteessä ja matkaohjelmissa mainitut passi-, viisumi-, terveysvaatimukset koskevat Suomen kansalaisia. Huomioitavaa on mm. että passin tulee useissa kohteissamme olla voimassa vielä 6 kk matkan jälkeen. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen tai viisumin epäämisen vuoksi. Lentokenttien lähtöverot, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly tilausvahvistuksessa mainittuihin hintoihin.

Aventuralle tulisi ilmoittaa puhelinnumero ja sähköpostiosoite, josta hänet tavoittaa matkan aikana.

6. Matkustajan oikeus muuttaa sopimusta ja luovuttaa se toiselle
Matkustajan käyttäessä YME 7. -kohdan mukaisia muutos- ja luovutusoikeuksia, veloitamme muutoksista ja luovutuksesta aiheutuneet kulut sekä toimistokulun. Muutoksesta aiheutuvista kuluista vastaa matkustaja ja luovutuksesta luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti.   

7. Vakuutusturva, matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu
Kaikilta matkoillemme osallistuvilta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta, jossa on mukana peruutusturva. Matkaajan tulee varmistaa tämä omasta vakuutusyhtiöstään ja otettava matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit. Koska matkat eivät sisällä vakuutus- eivätkä peruutusturvaa, kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksen kattavuuden mm. mahdollisen vuoristotaudin osalta. Osalle matkoista edellytetään lisäksi vakuutus, joka korvaa esim. helikopterievakuoinnin vuorilta. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matkavakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. 

Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen www-sivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

8. Matkojen toteutuminen
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia (YME 10.1). Aventuran opastettujen ryhmämatkojen minimiryhmäkoko on 10 matkustajaa, jos toisin ei ole ilmoitettu. Myös lisähintaisilla retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.

9. Matkanjohtajan vaihtuminen
Mikäli kiertomatkoillamme, joissa on mukana suomalainen matkanjohtaja, hän äkillisesti sairastuu tai on muuten muuten estynyt, pidätämme oikeuden käyttää englanninkielistä matkanjohtajaa, kunnes saamme tilalle suomenkielisen. Pidätämme oikeuden pakottavassa tilanteessa vaihtaa myös matkaohjelmassa etukäteen nimetty matkanjohtaja tai erityisasiantuntija toiseen henkilöön. Matkanjohtajan vaihto toiseen ei oikeuta hinnanalennukseen tai kuluttomaan peruutukseen.

10. Matkadokumentit
Lentoliput ja muut matkadokumentit toimitamme sähköpostitse varauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Liput toimitetaan asiakkaalle noin kymmenen päivää ennen matkaa. Erillisestä pyynnöstänne voimme toimittaa liput myös asiakkaan antamaan postiosoitteeseen postilla. Aventura ei vastaa postissa mahdollisesti kadonneista tai myöhästyneistä lähetyksistä eikä virheellisistä osoitetiedoista. Asiakkaan pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan lähetämme matkadokumentit postitse kirjattuna.

11. Henkilötietojen luovutus 

Tilattua matkaa varten annettuja henkilötietoja siirretään matkatilauksen toteuttamisen ja matkapalvelujen varaamisen kannalta oleellisille yhteistyökumppaneille ja viranomaisille sekä EU/ETA-maihin että niiden ulkopuolisille alueille. Tietojen käsittelyssä sovelletaan EU:n tietosuojalain periaatteita.
Lentoyhtiöille tulee pakollisena tietona ilmoittaa jokaisen matkustajan kontaktitiedot matkan aikana mahdollisten aikataulumuutosten ja erikoistilanteiden varalta. Lentoyhtiöt vakuuttavat ettei näitä tietoja käytetä ellei lentovarauksessa tapahdu muutoksia, jotka vaikuttavat matkustamiseen esim aikataulunmuutos. Mikäli ette halua näitä tietoja ilmoittaa, tarvitsemme kirjallisen kieltäytymisen, joka välitetään lentoyhtiöille, joille varaus on tehty.

12. Matkalle osallistumisen edellytykset
Usein Aventuran matkojen luonteeseen kuuluu, että niillä on paljon ohjelmaa ja osaan käyntikohteista on mahdollista tutustua ainoastaan jalan. Matkaajan on varauduttava kaikenlaisiin teihin ja polkuihin, portaisiin ja korkeuseroihin sekä joissain paikoissa ruuhkiin tai tungokseen. Matkoihin sisältyy väistämättä pitkiäkin istumisia lento-, bussi-, juna- tai lauttamatkoilla. Monissa matkaohjelmissa päivät ovat pitkiä ja väsyttäviäkin. Matkoilla tulee varautua kohtaamaan paikallista elämää kaikessa laajuudessa, mahdollisesti myös itselle vieraita ilmiöitä, kuten eriarvoisuutta, köyhyyttä tai suuria yhteiskunnallisia eroja. 

Matkojen luonteesta johtuen erityisruokavaliotoiveita ei aina voida täyttää etukäteispyynnöstä huolimatta. Lääkkeille tai terveydenhoitovälineille ei voida taata jatkuvaa kylmä- tai lämpösäilytystä tai mahdollisesti tarvittavaa sähköä. 

Näin ollen usein matkalle osallistuminen edellyttää esteetöntä liikuntakykyä, fyysistä ja henkistä terveyttä sekä normaalia yleiskuntoa. Heikentyneessä terveydentilassa olevien tulee matkakohtaisesti arvioida osallistumisen edellytyksiä terveydenhuollon ammattilaisen kanssa ja neuvotella asiasta Aventuran kanssa ennen matkan varaamista/matkaan lähtemistä.Aventuran lisä- ja erityismatkaehdot (ennen 1.7.2018 ostetut matkat)

1. Maksusuoritukset

Matkasopimus syntyy kun matkustaja matkan varattuaan maksaa Matkatoimisto Aventuralle varausmaksun 225 € seitsemän (7) päivän sisällä. Mikäli maksu laiminlyödään, on matkanjärjestäjällä oikeus purkaa sopimus ilman erillistä ilmoitusta. Mikäli matka varataan alle 36 vrk ennen lähtöä, suoritetaan varattaessa matkan kokonaishinta. Poikkeukselliset maksuaikataulut ovat mahdollisia, mikäli palvelun tuottajan maksuehdot ovat edellä mainittuja tiukempia. Matkan voi maksaa myös luottokortilla. Hyväksymme niistä yleisimmät. Maksupalvelulain mukaisesti, veloitamme luottokortilla maksamisesta meille aiheutuvat lisäkulut. Lisätietoja saatte Aventurasta sekä luottokorttiyhtiöltänne.

2. Peruutusehdot

Matkojemme erityisluonteen vuoksi sovellamme matkoihimme yleisten valmismatkaehtojen kohdista poikkeavia peruutusehtoja. Näitä peruutusehtoja noudatetaan peruutuksen syystä riippumatta (pois lukien äkillinen sairastuminen YV 5.1). Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusturva (kattaen oman, lähiomaisen tai matkakumppanin sairastumisen tai kuoleman).

Peruutusturva yleisesti astuu voimaan siitä päivästä lähtien, jolloin vakuutusmaksu on suoritettu vaikka vakuutuksen alkamispäiväksi merkitään matkan lähtöpäivä. Vakuutusehdot ja muut lisätiedot tulee matkustajan tiedustella vakuutusyhtiöltään.

Mikäli matkustaja peruuttaa matkansa (Huom. Muutamien erikoismatkojen peruutusehdot poikkeavat alla esitetyistä. Nämä poikkeavat ehdot ilmoitetaan kyseisten matkaohjelmien yhteydessä.):

• viimeistään 36 vrk ennen lähtöpäivää, peritään toimistokuluina 200 €/hlö, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• 35 vrk–22 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 33 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• 21 vrk–8 vrk ennen lähtöpäivää, pidätetään 50 % matkan kokonaishinnasta, käsittelykuluina 25 €/hlö ja mahdollisista turistikorteista, viisumeista tai niiden hakemisesta aiheutuneet kulut sekä muut mahdolliset matkaan kohdistuneet ennakkokulut, jos ne ylittävät mainitun peruutuskulun.

• Alle 8 vrk ennen lähtöpäivää, matkasta ei suoriteta takaisinmaksua.

Peruutuspäiväksi luetaan se päivä, jolloin Matkatoimisto Aventura on vastaanottanut kirjallisen tiedon peruutuksesta ja kuittaa sen vastaanotetuksi. Erikseen etukäteen tilatut lisäpalvelut, kuten esim. jalkapallo-ottelun liput, ovat aina sitovia varaushetkestä alkaen ja niiden peruutuksesta peritään kuluina kyseisen palvelun hinta kokonaisuudessaan.

3. Peruutusehdot – äkillinen sairastapaus tai muu vakava tapahtuma

Jos matkustajaa kohtaa odottamaton ja vakava tapahtuma, ja hänellä on valmismatkalain mukainen oikeus peruuttaa sopimus (Valmismatkalaki 15 § 3 mom., YV 5.1 a.b), on matkanjärjestäjällä oikeus periä kohtuullinen korvaus peruuttamisesta aiheutuvista tarpeellisista toimenpiteistä, kuten ennakkoon maksetuista palveluista, jotka jäisivät matkanjärjestäjän maksettaviksi (esim. lennot, hotellit ja maapalvelut). Matkanjärjestäjä ei sen sijaan ole oikeutettu korvaukseen esimerkiksi menettämästään liikevoitosta. Matkustajan on ilmoitettava peruutuksesta viivytyksettä matkanjärjestäjälle. Matkalle lähdön este on osoitettava luotettavalla selvityksellä, kuten lääkärintodistuksella, poliisitutkintapöytäkirjalla tai vakuutusyhtiön lausunnolla. Selvitys on toimitettava matkanjärjestäjälle niin pian kuin mahdollista ja viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamiseen oikeuttavan esteen ilmenemisestä, jollei määräajan noudattaminen ole matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa. Edellytämme matkustajiamme ottamaan matkavakuutuksen. (Ks. edellinen kohta: Vakuutusturva, matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu).

4. Matkakohteen erityisolosuhteet

Kansainvälisillä reittilennoilla ja kaukomaiden sisäisessä lentoliikenteessä saattaa esiintyä myöhästymisiä tai peruuntumisia. Kohdealueen säätila saattaa myös aiheuttaa muutoksia. Matkanjärjestäjä pidättää oikeuden ohjelmien muutoksiin.

5. Hinnanmuutokset ja -tarkistus

Hinnat perustuvat 24.1.2018 tiedossa olleisiin hintoihin, valuuttakursseihin, aikatauluihin ja lähtöihin. Matkat tehdään kansainvälisillä reittilennoilla ja kuljetusmuodosta johtuen matkanjärjestäjällä on oikeus korottaa hintoja sopimuksen syntymisen jälkeen, mikäli lentoyhtiöiden lentohinnoissa, -veroissa, polttoainelisämaksuissa tai muissa lentolippuun liittyvissä maksuissa tapahtuu muutoksia (YV 10).

6. Matkustajan vastuu

Matkustajan tulee aina viipymättä tutustua ja tarkistaa Aventuralta saamansa matkamateriaali ja -dokumentit. Matkustajan tulee matkaa varatessaan antaa nimitiedot täsmälleen samassa muodossa kuin ne ovat matkalla käytettävässä passissa. Mikäli matkustaja huomaa virheen ostamassaan palvelussa, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Aventuran henkilökunnalle, jotta virhe voidaan mahdollisuuksien mukaan korjata.

Käyttämättömistä ja etukäteen maksetuista palveluista ei suoriteta takaisinmaksua. Matkustaja, joka ei käytä kokonaan varaamaansa majoitusta, lentoa tai muuta palvelua ja/tai eroaa ryhmästä matkan aikana, on velvollinen ilmoittamaan siitä välittömästi Aventuran henkilökunnalle sekä paikalliselle palveluntarjoajalle. Asiakas on velvollinen saapumaan sovittuina aikoina hotelleihin, retkille, kuljetuksille sekä noudattamaan palveluntuottajan antamia ohjeita. Matkanjärjestäjä ei vastaa matkustajan laiminlyönneistä tai myöhästymisistä aiheutuvista vahingoista.

Asiakas on myös velvollinen huomioimaan tarvittavat passi-, viisumi-, terveys- ja valuuttamääräykset. Esitteessä ja matkaohjelmissa mainitut passi-, viisumi-, terveysvaatimukset koskevat Suomen kansalaisia. Matkanjärjestäjä ei vastaa vahingosta, joka matkustajalle aiheutuu, mikäli hänen matkansa estyy puutteellisten matka-asiakirjojen tai viisumin epäämisen vuoksi. Lentokenttien lähtöverot, maastapoistumismaksut ja muut paikallisten viranomaisten määrittelemät maksut suoritetaan paikan päällä, eivätkä ne sisälly tilausvahvistuksessa mainittuihin hintoihin.

7. Vakuutusturva, matkavakuutus sekä matkanjärjestäjän vastuu

Kaikilta matkoillemme osallistuvilta edellytämme riittävän kattavaa ja matkan luonteeseen soveltuvaa matkavakuutusta, jossa on mukana peruutusturva. Matkaajan tulee varmistaa tämä omasta vakuutusyhtiöstään ja otettava matkalle mukaan mahdollisissa korvaustapauksissa tarvittavat vakuutusdokumentit. Koska matkat eivät sisällä vakuutus- eivätkä peruutusturvamaksua, kehotamme matkustajiamme jo matkan varausvaiheessa ottamaan matkavakuutuksen, johon sisältyy peruutusvakuutus oman, lähiomaisen tai matkatoverin (nimi ilmoitettava vakuutuksessa) vakavan sairastumisen tai kuoleman varalta. Tarkemmat ohjeet saatte vakuutusyhtiöltänne.

Lisäksi kehotamme matkustajiamme tarkistamaan myös vakuutuksensa peruutusturvaehtokohdan, varsinkin jos kyseessä on vuosivakuutus tai maksukorttiin sidottu vakuutus. Joissakin vakuutuksissa korvausmääriä on rajoitettu, josta voi seurata matkustajan oman vastuun laajentuminen. Kehotamme myös tarkistamaan matkavakuutuksen kattavuuden mm. mahdollisen vuoristotaudin osalta. Osalle matkoista edellytetään lisäksi vakuutus, joka korvaa esim. helikopterievakuoinnin vuorilta. Matkanjärjestäjä ei ole vahingonkorvausvastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta tilanteesta, lakkotilanteista, luonnonkatastrofeista, terrorismista tai muista vastaavista tilanteista. Matkanjärjestäjä ei myöskään vastaa matkustajille tai matkatavaroille mahdollisesti sattuvista vahingoista. Kaikissa matkakohteissa ei omaisuuden ja henkilön turva ole yhtä hyvä kuin Suomessa. Joihinkin ns. sotariskimaihin voi vakuutuksen saada voimaan vain lisäsopimuksesta ja -maksusta. Tarkemmat tiedot sotariskimaista ja ohjeet mahdollisen matka-

vakuutuksen laajennuksesta saatte vakuutusyhtiöltänne. Lisätietoja kohdemaiden yleisestä turvallisuudesta saa mm. Suomen ulkoministeriön matkustustiedotteista. Matkustajan turvallisuudesta ulkomailla vastaavat matkustajan itsensä ohella ensisijaisesti kyseisen maan viranomaiset. Matkustajan on toimittava kohteen olosuhteet huomioon ottaen. Kohteen turvallisuutta ja muita kohdetta

koskevia olennaisia tietoja on saatavissa ulkoministeriöstä ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta; esim. kyseisten tahojen www-sivustoilta. Matkustajan on tutustuttava kohteen olosuhteisiin mm. edellä mainittujen tietojen avulla. Ilma- ja merikuljetukseen liittyvän tapahtuman tai vahingon osalta matkanjärjestäjän vastuu rajoittuu enimmillään sen mukaan, mitä ilmakuljetuslainsäädännössä on säädetty. Matkanjärjestäjä noudattaa merikuljetusten osalta merilain mukaisia vastuunrajoituksia, jolloin matkustajan on eräissä tapauksissa osoitettava, että kuljetusvahinko on johtunut matkanjärjestäjän/kuljetusyhtiön huolimattomuudesta.

8. Matkojen toteutuminen

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, mikäli sille ei ole riittävästi osanottajia (YV 12.1). Aventuran opastettujen ryhmämatkojen minimiryhmäkoko on 10 matkustajaa, jos toisin ei ole ilmoitettu. Myös lisähintaisilla retkillä tarvitaan riittävä määrä osanottajia, jotta ne voidaan toteuttaa.

9. Matkadokumentit

Lentoliput ja muut matkadokumentit toimitamme sähköpostitse varauksen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Liput toimitetaan asiakkaalle noin kymmenen päivää ennen matkaa. Erillisestä pyynnöstämme voimme toimittaa liput myös asiakkaan antamaan postiosoitteeseen 1. luokan postissa.  Aventura ei vastaa postissa mahdollisesti kadonneista tai myöhästyneistä lähetyksistä eikä virheellisistä osoitetiedoista. Asiakkaan pyynnöstä ja hänen kustannuksellaan lähetämme matkadokumentit postitse kirjattuna.

10. Yleistä

Matkatoimisto Aventura varaa oikeuden muuttaa esitetietoja ja -hintoja sekä pidättää myös oikeuden muuttaa matkaohjelmia.