• VASTUULLINEN MATKAILU
    Puuntaimen istutus, Costa Rica
  • VASTUULLINEN MATKAILU
    Puuntaimen istutus, Tuulisuo

Sertifikaatit ja ohjelmat

Matkailuyrityksille on tarjolla kymmeniä erilaisia ohjelmia, järjestelmiä sekä sertifiointeja vastuullisen matkailutoiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Me Aventurassa olemme valinneet niistä meille tällä hetkellä parhaiten sopivat vaihtoehdot.

• olemme mukana istutapuita.fi -toiminnassa
• olemme saaneet Travelife for Tour Operators -ohjelman Travelife Partner -statuksen*

* Travelife for Tour Operators on Global Sustainable Tourism Councilin (GSTC) tunnustama sertifiointijärjestelmä. GSTC on itsenäinen ja puolueeton organisaatio, johon kuuluu mm. YK:n järjestöjä, kansalaisjärjestöjä, julkisen sektorin edustajia, johtavia matkailuyrityksiä, hotelleja, matkanjärjestäjiä, yksityishenkilöitä sekä yhteisöjä. Organisaation tavoite on luoda kestävää matkailua tukevia yhteisiä toimintatapoja. GSTC luo kestävyyskriteereitä hotelleille ja matkanjärjestäjille.

istutapuita.fi

Puiden määrän mittavaa lisäämistä pidetään nykyisin tehokkaimpana tapana estää ilmastonmuutoksen kiihtymistä. Kasvattamalla uutta metsää saamme siis sidottua ilmakehässämme olevaa hiilidioksidia puiden biomassaan.

Tammikuusta 2021 lähtien jokaisesta ostetusta matkapaketista istutamme yhden taimen vanhalle turvesuolle Tuulisuolle yhdessä istutapuita.fi kanssa.

Kotimaisuus on meille tärkeää, olemmehän itsekin suomalainen, yksityinen toimija ja muun muassa tästä syystä koimme kotimaisen Istutapuita.fi sopivaksi yhteistyökumppaniksi.

Suonpohjan metsittämisen suurin hyöty tiivistyy seuraavaan ajatukseen: metsätaloudessa kaadettujen puiden tilalle istutetaan uusia puita, kun taas suonpohjalle istutetut puut eivät korvaa aikaisempia puita vaan luovat alalle kokonaan uuden metsän.

Istutamme jokaisesta ostetusta matkapaketista yhden puuntaimen

Yksi taimi per matkapaketti, on aloite kohti hiilineutraalimpaa matkailua. Tämä ei kuitenkaan riitä sitomaan kaikkea matkasta aiheutunutta hiilidioksidipäästöä. Yksi taimi istutettuna vanhalle suopohjalle sitoo elinkaarensa aikana keskimäärin 600 kg hiilidioksidia sadan vuoden aikana (Luonnonvarakeskus LUKE).

Yksi edestakainen lentomatka taas esimerkiksi Helsingistä Kapkaupunkiin economy-luokassa vapauttaa n. 1 434 kg hiilidioksidia (kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n päivitetyllä laskurilla) kun taas saksalaisen Atmosfair-sivuston laskurilla n. 4 700 kg CO2 – ennen kuin työkalut ovat kunnossa, meidän on vaikea tehdä tarkkoja laskelmia matkan päästöistä. Varmaa on kuitenkin se, että yksi puu sitoo enemmän kuin nolla puuta.

Vuonna 2021 asiakkaidemme avulla istutimme 254 taimea kokonaisuudessaan Vaalaan Tuulisuolle. Viime vuonna 2022 taimia kerääntyi 1 154.

Kompensoi sinäkin matkaasi ostamalla puuntaimia!

Ole mukana kompensoimassa matkasi hiilidioksidipäästöjä. Puiden istuttaminen on helppo ja konkreettinen tapa auttaa, sen hyödyt ovat myös tieteellisesti todistettuja.
Toistaiseksi tarkkoja laskelmia on vaikea toteuttaa jokaisesta matkapaketista, mutta tärkeintä on tekemisen aloittaminen.

Yhden puuntaimen hinta on 10 €. Voit ostaa taimia niin monta kuin haluat, mainitsethan siitä varauksen yhteydessä. Ostetut puut istutetaan keväisin turvetuotannosta poistetulle suonpohjalle.

Travelife

Travelife for Tour Operator on johtava koulutuksen, hallinnan ja sertifioinnin ohjelma matkailuyrityksille, jotka ovat sitoutuneet tavoittelemaan kestävyyttä. Travelife-järjestelmä matkanjärjestäjille tarjoaa käytännön työkaluja kestävyyssuunnitteluun, hallintaan ja raportointiin.

Tutkimukset ovat osoittaneet että matkanjärjestävien kiinnostus valita kohteita, hotelleita tai paikallisia matkanjärjestäjiä kestävien periaatteiden perusteella, toimii hyvänä aloitteena kestävän matkailun sertifikaatin hankkimiselle kohdemaissa. Travelife Destination on aloite, joka toimii myös muutamassa kohdemaassa ja tukee paikallisia matkailupalvelujen tarjoajia toimimaan kestävämmin.

Opimme ja opetamme onkin meidän motto, jolla pystymme aloittamaan tämän jatkuvan ja kokoajan muuttuvan prosessin niin ilmaston kuin paikallisen kulttuurin sekä yhteisöjen tukemiseksi.

Pack for Purpose

Monet yhteistyökumppanimme tekevät yhteistyötä Pack for a Purpose -projektin kanssa, jossa matkailijoiden on mahdollista auttaa kohdemaan paikallisia lapsia tuomalla mukanaan heille esimerkiksi koulu- tai askartelutarvikkeita tai jotain muuta mitä he sillä hetkellä tarvitsevatkaan lapsille. Erityisen kattava verkosto on Afrikassa. Kysy lisää toimistoltamme ennen matkasi alkua niin autamme mielellämme.

Kilimanjaro Porters Assistant Project

Aventura on ainoana suomalaisena matkatoimistona International Mountain Explorers Connectionin ja Kilimanjaro Porters Assistant Projectin vastuullisuusohjelman kumppanijäsen. Vastuullisuusohjelman avulla taataan hyvät ja reilut työolot Mount Kilimanjarolla työskenteleville kantajille.

Kantajat ovat korvaamaton apu vuorikiipeilijöille – he eivät pelkästään kanna tavaroita, vaan myös pystyttävät leirin, puhdistavat juomaveden, auttavat kokkia ruokahuollossa jne. On siis ensiarvoisen tärkeää, että teemme yhteistyötä kumppaneiden kanssa, jotka huolehtivat kantajien työoloista. Esim. kantajan sairastuessa kesken matkan on varmistettava, että hänelle maksetaan palkka myös sairauspäiviltä.

VASTUULLISEN MATKAILUN PÄÄSIVULLE